Menu Zamknij

EZ Read 400 Research

Prosty w obsłudze czytnik płytek 96 dołkowych pracujący w zakresie światła widzialnego 400–750 nm. Aparat standardowo wyposażony jest w osiem filtrów służących do: a) wykonywania testów Elisa: 405 (NPP, ABTS) 450 (Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB), 492 (OPD) i 620 (referencyjna długość fali), b) wykonywania testów proliferacji komórek: 570 nm (MTT), 492 nm (XTT) i 620 nm (gęstość komórek), c) do oznaczenia białka całkowitego: 595 nm (metoda Bradford’a), 562 nm (metoda BCA), 650 nm (metoda Lowry’ego). Do pracy w innych długościach fali możliwe jest zainstalowanie dodatkowych filtrów. Czytnik sterowany jest przy pomocy oprogramowania Galapagos zainstalowanego na zewnętrznym komputerze PC (łatwe tworzenie nowych metod, wybór tylko tych danych, które mają zostać umieszczone w raporcie, brak konieczności eksportu danych do Excela, tworzenie nowych układów mikropłytek, dodawanie wielu testów na mikropłytce, dodawanie wielu mikropłytek na analizę).