Menu Zamknij

System od monitorowania produkcji gazu

SYSTEM RFS
Zestaw do badań biodegradacji substancji oraz kinetyki metabolizmu drobnoustrojów metodą monitowania produkcji gazów fermentacyjnych firmy Ankom.

Zestaw składa się z 5 modułów wyposażonych w czujniki ciśnienia do monitowania i pomiaru produkcji gazu, butelek na próbki, akumulatorów, jednostki kalibracyjnej do badania ciśnienia otoczenia, jednostki koordynacyjnej interfejsu komputerowego oraz oprogramowania operacyjnego pracującego pod systemem Windows.

Zestaw zapewnia łatwy pomiar kinetyki metabolizmu drobnoustrojów, aktywności drożdży, Posiada wysoką czułość pomiaru ciśnienia. Ciśnienie w każdej butelce może być mierzone w wybranych przez użytkownika odstępach czasowych. Oprogramowania umożliwia przesyłanie danych do Excela w celu sprzędzenia wykresów graficznych.

  • Łatwa w użyciu metoda monitorowania i pomiaru produkcji gazu
  • Zestaw startowy zawiera: pięć modułów do produkcji gazu (RF1) z akumulatorami i butelkami na próbki, zdalne zero, oprogramowanie sterujące do instalacji na komputerze, urządzenie koordynujące działanie modułów, z kablem USB, ładowarkę do dziesięciu baterii i zestaw do czyszczenia zaworów. Możesz wybrać pojemność butelek, które chcesz używać z następujących pojemności: 250 ml, 500 ml lub 1000 ml
  • Modułowy i rozszerzalny (do 50 modułów na zestaw)
  • Łatwy pomiar kinetyki metabolizmu drobnoustrojów
  • Możliwość pomiaru biodegradowalności substancji
  • Możliwość pomiaru żywotność / aktywność drożdży
  • Wysoka czułość pomiaru ciśnienia
  • Zdalne sterowanie zmniejszaniem ciśnienia
  • Interfejs danych do tworzenia wykresów w programie Excel
  • Możliwość pobierania próbek gazu

Obecne i potencjalne zastosowania obejmują: odżywianie przeżuwaczy, trawienie ludzi, żywotność / aktywność drożdży, biomasę do energii, biodegradowalność, jakość gleby i inne