Menu Zamknij

Komora UV-VIS do TLC firmy DESAGA

HP-UVIS jest urządzeniem przeznaczonym do obserwacji chromatogramów cienkowarstwowych w świetle UV o długości fali 254 i 366 nm w nie zaciemnionym pomieszczeniu. Przyrząd posiada niezależne komory dla poszczególnych długości światła. Doskonałe oświetlenie płytek TLC w świetle o długości fali 366 nm zapewnia wysokociśnieniowa lampa rtęciowa.

Do urządzenia dołączone są okulary chroniące przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.