Menu Zamknij

Ankom XT15

Automatyczny ekstraktor XT15 służy do pomiaru zawartości tłuszczu surowego (crude fat). Pomiary wykonywane są w woreczkach wg oficjalnej procedury AOCS Am 5-04 „Rapid Determination of Oil/Fat Utilizing High Temperature Solvent Extraction”. Automatyczna ekstrakcja Soxhlet 'a zachodzi w podwyższonej temperaturze pod ciśnieniem – jest to jedyna cecha różniąca ją od procedury klasycznej. Rozpuszczalnik pracuje tutaj blisko swojego obszaru nadkrytycznego gdzie znacznie wzrastają jego zdolności rozpuszczania i penetracji próbki. Zużycie rozpuszczalnika jest niskie. Model XT15 automatycznie odzyskuje rozpuszczalnik (>97%). Komora XT15 mieści do 15 próbek. Ekstrakcja zachodzi w temp. 90 st. C. Dzienna ilość badanych próbek wynosi ok. 150. Aparat nie wymaga instalowania go pod dygestorium.

  • Całkowita automatyzuje oficjalną procedurę ekstrakcji tłuszczu surowego (AOCS Am 5-04)
  • Umożliwia ekstrakcję do 15 próbek jednocześnie; do 150 próbek dziennie
  • Skraca czas ekstrakcji do poniżej 40 minut w 90 ° C
  • 97% odzysku rozpuszczalnika
  • Sterowany mikroprocesorem z odczytem wyników na ekranie LCD
  • Zużycie rozpuszczalnika na próbkę ~ 0,5 ml
  • Nowoczesna technologia wykorzystująca Woreczki Filtracyjne
  • Mniej powierzchni zajmowanej przez aparat
  • Nie wymaga umieszczania pod wyciągiem
  • Mierzone zakresy tłuszczu: od 0% do 100%

W przypadku stosowania rozpuszczalników, takich jak eter dietylowy, należy zapytać o ulepszenia uszczelnienia.