Menu Zamknij

F-7100 Spektrofotometr Fluorescencyjny

Hitachi F-7100 jest szybko skanującym spektrofotometrem fluorescencyjnym (60.000 nm/min) umożliwiającym wykonywanie pomiarów fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji. Dzięki unikalnemu układowi optycznemu możliwe jest wykonywanie pomiarów czasu życia fosforescencji do 1 ms. Poziome wzbudzenie próbki sprawia, że przy użyciu standardowej 10 mm kuwety, ilość roztworu, jaka jest potrzebna do przeprowadzenia badania wynosi 0.6 ml. Aparat umożliwia wykonanie kwantowej korekcji widma przy użyciu Rodaminy B. Oprogramowanie sterujące spektrofluorymetrem umożliwia wszechstronną analizę ilościową i jakościową badanych substancji włącznie z wykonywaniem widm trójwymiarowych.