Menu Zamknij

EZ Read 800 Plus

Prosty w obsłudze i szybki (czas odczytu 96-dołkowej płytki wynosi < 5 s.) czytnik płytek 96 dołkowych pracujący w zakresie światła widzialnego 400–750 nm. Aparat standardowo wyposażony jest w funkcję wytrząsania (cztery tryby) oraz cztery filtry służące do wykonywania testów Elisa: 405 nm (NPP, ABTS) 450 nm (Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB), 492 nm (OPD) i 620 nm (referencyjna długość fali). Do pracy w innych długościach fali możliwe jest zainstalowanie dodatkowych filtrów. Czytnik sterowany jest przy pomocy oprogramowania Galapagos zainstalowanego na zewnętrznym komputerze PC (łatwe tworzenie nowych metod, wybór tylko tych danych, które mają zostać umieszczone w raporcie, brak konieczności eksportu danych do Excela, tworzenie nowych układów mikropłytek, dodawanie wielu testów na mikropłytce, dodawanie wielu mikropłytek na analizę) lub przy pomocy oprogramowania wewnętrznego (przechowywanie 120 metod oraz wyników ze 100 mikropłytek, krzywe standardowe: liniowe, trójwymiarowe oraz 4-parametrowe).