Menu Zamknij

EZ Read 2000

Prosty w obsłudze a jednocześnie posiadający szerokie zastosowanie czytnik płytek pracujący w zakresie światła widzialnego 400–750 nm. Umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów w mikropłytkach 12-, 24-, 48- oraz 96 dołkowych. Aparat wyposażony jest w monochromator umożliwiający wybór dowolnej długości fali z obsługiwanego zakresu. Posiada również wbudowana funkcję wytrząsania (cztery tryby). Aparat służy do wykonywania: testów Elisa, testów proliferacji komórek, do oznaczenia białka całkowitego, pomiarów kinetycznych enzymów wymagających automatycznych odczytów w określonych odstępach czasu, skanowania długości fali w celu określenia czystości próbki oraz detekcji pików absorbancji. Czytnik sterowany jest przy pomocy oprogramowania Galapagos zainstalowanego na zewnętrznym komputerze PC (łatwe tworzenie nowych metod, wybór tylko tych danych, które mają zostać umieszczone w raporcie, brak konieczności eksportu danych do Excela, tworzenie nowych układów mikropłytek, dodawanie wielu testów na mikropłytce, dodawanie wielu mikropłytek na analizę).