Menu Zamknij

Densytometr skanujący CD 60 firmy DESAGA

Densytometr skanujący DESAGA CD 60 umożliwia pomiar transmisji i reemisji światła, oraz fluorescencji zarówno dla chromatogramów cienkowarstwowych jak i żeli elektroforetycznych. Przyrząd wyposażony jest w trzy automatycznie włączające sie źródła światła: lampę deuterową, lampę wolframową i lampę rtęciową. Detekcja dokonywana jest za pomocą wysokoczułych fotopowielaczy. Zapewnia to szeroki zakres spektralny przyrządu: od 190 do 900 nm.

Sterowanie przyrządem, akwizycja i obróbka danych prowadzona jest komputerowo za pomocą oprogramowanią ProQuant. Przyjazne oprogramowanie działające w środowisku Windows umożliwia akwizycje i zapis chromatogramów i widm. W standardzie możliwy jest jednoczesny pomiar przy wielu (do 30) długościach fali. Chromatogram może być przedstawiony trójwymiarowo (3-D). Oprogramowanie umożliwia optymalizacje chromatogramów, analizę jakościową oraz analizę ilościową z tworzeniem krzywych kalibracji. Pełna zgodność z wymogami GLP.