Menu Zamknij

Ankom XT10

Półutomatyczny ekstraktor XT10 służy do pomiaru zawartości tłuszczu surowego (crude fat). Pomiary wykonywane są w woreczkach wg oficjalnej procedury AOCS Am 5-04 „Rapid Determination of Oil/Fat Utilizing High Temperature Solvent Extraction”. Automatyczna ekstrakcja Soxhlet ‚a zachodzi w podwyższonej temperaturze pod ciśnieniem – jest to jedyna cecha różniąca ją od procedury klasycznej. Rozpuszczalnik pracuje tutaj blisko swojego obszaru nadkrytycznego gdzie znacznie wzrastają jego zdolności rozpuszczania i penetracji próbki. Zużycie rozpuszczalnika jest niskie. Model XT10 lepiej od Modelu XT15 sprawdza się, gdy potrzebna jest częsta zmiana rozpuszczalnika. Model XT10 automatycznie odzyskuje rozpuszczalnik (>90%). Komora XT10 mieści do 15 próbek. Ekstrakcja zachodzi w temp. 90 st. C. Dzienna ilość badanych próbek wynosi ok. 100.

Aparaty dostarczane są razem ze zgrzewarką woreczków, zestawem woreczków i pisakiem do oznaczania próbek.

  • Automatyzuje oficjalną procedurę ekstrakcji tłuszczu surowego (AOCS Am 5-04)
  • Umożliwia ekstrakcję do 15 próbek jednocześnie; do 100 próbek dziennie
  • Zmiana z 10 próbek na 15 próbek
  • Skraca czas ekstrakcji do poniżej 40 minut w 90 ° C
  • 97% odzysku rozpuszczalnika
  • Zmiana z 90% odzyskiwania rozpuszczalnika na 97% odzysku rozpuszczalnika
  • Sterowany mikroprocesorem z odczytem wyników na ekranie LCD
  • Nowoczesna technologia wykorzystująca Woreczki Filtracyjne
  • Mniej powierzchni zajmowanej przez aparat
  • Mierzone zakresy tłuszczu: od 0% do 100%

W przypadku stosowania rozpuszczalników, takich jak eter dietylowy, należy zapytać o ulepszenia uszczelnienia.