Menu Zamknij

Spektrofotometry: UV-Vis Biowave II i Biowave DNA

Biowave II jest nowoczesnym aparatem dedykowanym dla laboratoriów biochemicznych jednostek naukowo- badawczych. Wyposażony jest w optykę typu diode-array, umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej. Komora aparatu umożliwia korzystanie z kuwet o różnej drodze optycznej (do 40 mm) jak również z probówek o średnicy 16 mm. Po zakończeniu pracy kuwety mogą być przechowywane w specjalnym zamykanym schowku, w który aparat wyposażony jest standardowo. Wyniki pomiarów (widma, krzywe wzorcowe) mogą być obserwowane na ciekłokrystalicznym ekranie lub przesyłane na komputer za pomocą USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Oprogramowanie aparatu umożliwia wykonywanie pomiarów absorbancji, stężenia, transmitancji, analizę przy kilku długościach fali, skanowanie widm, wykonywanie badań kinetycznych. Służy ono również do oznaczania ilościowego: jedno- i dwuniciowego DNA, RNA, oligonukleotydów, białek oraz gęstości komórek bakteryjnych. Pomiary białek wykonywane są metodami: Bradforda, Lowry, Biuretową i UV. Aparat umożliwia pomiary próbek z objętością od 50µl. Wyniki pomiarów oraz własne metody użytkownika mogą być przechowywane w pamięci wewnętrznej aparatu.

Biowave DNA jest uproszczoną wersją modelu Biowave II dedykowaną do oznaczania ilościowego: DNA, RNA, oligonukleotydów, białek oraz gęstości komórek bakteryjnych.