|  Strona główna  |  Co nowego  |  Promocje  |  Kontakt  |  O firmie  |

Analityka instrumentalna
 

Wyposażenie dla spektrometrii IR i FT-IR. Posiadamy najszerszy wybór przystawek do spektrometrii FT-IR produkcji Harrick Scientific ( strona producenta www.harricksci.com ), Pike Technologies, Specac Scientific, MTEC, Infrared analysis, ICL a także oprogramowanie i biblioteki widm Bio-Rad/Sadtler

 

 

µ-MAX Mikroskop

FT-IR

 

 

Stosowane obecnie spektrometry FT-IR pochodzące od różnych producentów mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną : wykonują pomiary transmisyjne. Jednakże są próbki czy materiały nieprzepuszczające promieniowania lub przepuszczające niewystarczająco do otrzymania dobrego widma, gdzie ta najprostsza technika jaką jest transmisja , nie może być stosowana. Innym problemem laboratorium analitycznego może być pracochłonność przygotowania próbek do badań, co ma szczególne znaczenie przy dużych ilościach pomiarów. Aby rozwiązać tego typu problemy, opracowywane są coraz nowsze rodzaje przystawek, które ułatwiają lub wręcz umożliwiają pomiary różnych materiałów, eliminując przy tym przygotowanie wstępne.

Oferujemy pełne wyposażenie do badań FT-IR:

substancji stałych - błon - powłok - włókien - proszków - past - żeli - cieczy - gazów - próbek mikroskopowych

Transmisja (Transmission)

uchwyty do próbek, pastylkarki, komory nisko- i wysokotemperaturowe dla ciał stałych, komórki cieczowe, wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe cele gazowe

Odbicie zewnętrzne (External/Specular Reflection)

przystawki ze stałym i zmiennym kątem padania komory nisko- i wysokotemperaturowe, nisko- i wysokociśnieniowe

Odbicie wewnętrzne (Internal Reflection / ATR)

przystawki wysokotemperaturowe/ciśnieniowe

Odbicie rozproszone (Diffuse Reflection)

komory reakcyjne nisko- i wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe

Przystawki różnoodbiciowe(Multipurpose Reflexion)

Badania mikro (Microsamplers)

Badania fotoakustyczne

Przystawki do pomiarów widm emisyjnych (Emission)

Materiały

Elementy optyczne: płytki solne, kryształy, okienka z różnych materiałów,Zestawy do polerowania materiałów optycznych.

Wyposażenie

Prasy hydrauliczne. pastylkarki, uchwyty, wykrywacze wiązki IR, myjki plazmowe etc.

Podręczniki

Oprogramowanie

 

 

Spektrometry FT-IR

Powrót


Copyright © 1991-2010 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.