|  Strona główna  |  Co nowego  |  Promocje  |  Kontakt  |  O firmie  |

Analityka instrumentalna
  Spektrofluorymetry


F-2700 Spektrofotometr Fluorescencyjny

Hitachi  F-2700 jest uniwersalnym spektrofluorymetrem, charakteryzującym się wysoką czułością, przeznaczonym do wykonywania pomiarów fluorescencji i luminescencji. Zmienna szczelina oraz poziome wzbudzanie próbki umożliwiają uzyskanie dokładnych pomiarów dla próbek o różnych objętościach. Aparat wyposażony jest w dwa monochromatory pozwalające na ciągły wybór długości fali wzbudzenia i emisji fluorescencyjnej. Spektrofluorymetr sterowany jest za pośrednictwem komputera wyposażonego w oprogramowanie FL-Solution, umożliwiające wszechstronną analizę jakościową, ilościową oraz wielofunkcyjną obróbkę wyników.
 
F-7000 Spektrofotometr Fluorescencyjny

Hitachi F-7000 jest szybko skanującym spektrofotometrem fluorescencyjnym (60.000 nm/min) umożliwiającym wykonywanie pomiarów fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji. Dzięki unikalnemu układowi optycznemu możliwe jest wykonywanie pomiarów czasu życia fosforescencji do 1 ms. Poziome wzbudzenie próbki sprawia, że przy użyciu standardowej 10 mm kuwety, ilość roztworu, jaka jest potrzebna do przeprowadzenia badania wynosi 0.6 ml. Aparat umożliwia wykonanie kwantowej korekcji widma przy użyciu Rodaminy B. Oprogramowanie sterujące spektrofluorymetrem umożliwia wszechstronną analizę ilościową i jakościową badanych substancji włącznie z wykonywaniem widm trójwymiarowych.
 
Powrót


Copyright © 2001-2002 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.