|  Strona główna  |  Co nowego  |  Promocje  |  Kontakt  |  O firmie  |

Analityka instrumentalna

Spektrofotometry UV-Vis

Przejdź do strony Hitachi UV-Vis  
Logo WPA


Spektrofotometr UV-Vis WPA Lightwave II

Spektrofotometr UV-Vis Lightwave II
jest nowoczesnym aparatem z optyką typu diode-array, umożliwiającym wykonywanie precyzyjnych pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej. Komora aparatu umożliwia korzystanie z kuwet o różnej długości optycznej (do 40 mm), jak również z probówek o średnicy 16 mm. Po zakończeniu pracy kuwety mogą być przechowywane w specjalnej komorze na kuwety, w którą aparat wyposażony jest standardowo. Wyniki pomiarów (widma, krzywe wzorcowe) mogą być obserwowane na ciekłokrystalicznym ekranie lub przesyłane na komputer za pomocą USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Wyniki pomiarów oraz własne metody użytkownika mogą być przechowywane w pamięci wewnętrznej aparatu. Oprogramowanie aparatu umożliwia wykonywanie pomiarów absorbancji, transmitancji, stężenia, badań kinetycznych, analizę DNA/RNA przy wykorzystaniu A260/A280 oraz analizę przy kilku długościach fali.
Spektrofotometr UV-Vis WPA Biowave II

Spektrofotometry: UV-Vis Biowave II i Biowave DNA
Biowave II jest nowoczesnym aparatem dedykowanym dla laboratoriów biochemicznych jednostek naukowo- badawczych. Wyposażony jest w optykę typu diode-array, umożliwiającą wykonywanie precyzyjnych pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej. Komora aparatu umożliwia korzystanie z kuwet o różnej drodze optycznej (do 40 mm) jak również z probówek o średnicy 16 mm. Po zakończeniu pracy kuwety mogą być przechowywane w specjalnym zamykanym schowku, w który aparat wyposażony jest standardowo. Wyniki pomiarów (widma, krzywe wzorcowe) mogą być obserwowane na ciekłokrystalicznym ekranie lub przesyłane na komputer za pomocą USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Oprogramowanie aparatu umożliwia wykonywanie pomiarów absorbancji, stężenia, transmitancji, analizę przy kilku długościach fali, skanowanie widm, wykonywanie badań kinetycznych. Służy ono również do oznaczania ilościowego: jedno- i dwuniciowego DNA, RNA, oligonukleotydów, białek oraz gęstości komórek bakteryjnych. Pomiary białek wykonywane są metodami: Bradforda, Lowry, Biuretową i UV. Aparat umożliwia pomiary próbek z objętością od 50µl. Wyniki pomiarów oraz własne metody użytkownika mogą być przechowywane w pamięci wewnętrznej aparatu.
Biowave DNA jest uproszczoną wersją modelu Biowave II dedykowaną do oznaczania ilościowego: DNA, RNA, oligonukleotydów, białek oraz gęstości komórek bakteryjnych.
Spektrofotometry Vis WPA S1200, S800

Spektrofotometry Vis S1200, S800
umożliwiają wykonywanie analiz w zakresie światła widzialnego. Wyposażone są w detektor typu diode-array oraz w duży ekran LCD umożliwiający wizualizację wyników wykonywanych badań. Oprogramowanie spektrofotometrów pozwala na wykonywanie rutynowych analiz fotometrycznych (skanowanie widm, kinetyka, pomiary stężenia) oraz umożliwia wprowadzenie i zachowanie metod pomiarowych. Model S1200 posiada wyświetlacz graficzny, który służy do prezentacji widm, kinetyki i krzywych kalibracyjnych. Opcjonalnie aparaty mogą być wyposażone w termostatowaną komorę pomiarową.


Strona firmy WPA

Powrót


Copyright © 2001-2011 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.