|  Strona główna  |  Co nowego  |  Promocje  |  Kontakt  |  O firmie  |

Analityka instrumentalna
  Chromatografia cienkowarstwowa


Densytometr skanujący CD 60 firmy DESAGA

     Densytometr skanujący DESAGA CD 60 umożliwia pomiar transmisji i reemisji światła, oraz fluorescencji zarówno dla chromatogramów cienkowarstwowych jak i żeli elektroforetycznych. Przyrząd wyposażony jest w trzy automatycznie włączające sie źródła światła: lampę deuterową, lampę wolframową i lampę rtęciową. Detekcja dokonywana jest za pomocą wysokoczułych fotopowielaczy. Zapewnia to szeroki zakres spektralny przyrządu: od 190 do 900 nm.
Sterowanie przyrządem, akwizycja i obróbka danych prowadzona jest komputerowo za pomocą oprogramowanią ProQuant. Przyjazne oprogramowanie działające w środowisku Windows umożliwia akwizycje i zapis chromatogramów i widm. W standardzie możliwy jest jednoczesny pomiar przy wielu (do 30) długościach fali. Chromatogram może być przedstawiony trójwymiarowo (3-D). Oprogramowanie umożliwia optymalizacje chromatogramów, analizę jakościową oraz analizę ilościową z tworzeniem krzywych kalibracji. Pełna zgodność z wymogami GLP.
 
Komora UV-VIS do TLC firmy DESAGA

     HP-UVIS jest urządzeniem przeznaczonym do obserwacji chromatogramów cienkowarstwowych w świetle UV o długości fali 254 i 366 nm w nie zaciemnionym pomieszczeniu. Przyrząd posiada niezależne komory dla poszczególnych długości światła. Doskonałe oświetlenie płytek TLC w świetle o długości fali 366 nm zapewnia wysokociśnieniowa lampa rtęciowa.
Do urządzenia dołączone są okulary chroniące przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
 
Spryskiwacz do płytek firmy Desaga

     Spryskiwacz SG-1 przeznaczony jest do spryskiwania płytek TLC w procesie ich wywoływania. Rozpylana ciecz z wydajnością 20 ml/min tworzy jednorodną mgłę o wymiarach kropli 5-10 µm. W celu zapewnienia trwałości spryskiwacza - elementy stykające sie z rozpylaną cieczą wykonane są z szkła i odpornego tworzywa sztucznego. Spryskiwacz może być wiec używany do rozpylania żrących reagentów. Wymienne pojemniki na reagenty oraz zasilanie akumulatorowe zapewniają wygodne użytkowanie urządzenia.
 

Video-densytometr do TLC firmy Desaga

     W skład zestawu do video-dokumentacji DESAGA VD-40 wchodzi: kolorowa kamera wideo o wysokiej rozdzielczości i czułości, filtry optyczne, statyw reprodukcyjny, wydajny komputer PC z systemem Windows 98, 32-bitowe oprogramowanie "ProViDoc" służące do akwizycji, przetwarzania i zapisywania obrazów oraz kolorowa termo-sublimacyjna drukarka Color-Video Copy Processor.
Zestaw spełnia wymogi GLP: zapisywanie i przechowywanie obrazu wraz automatycznym zapisem daty, czasu, numeru obrazu i oraz parametrów kamery (kontrastu, poziomu wzmocnienia, korekty koloru i innych). Możliwość tworzenia raportów oraz drukowania raportów i obrazów w dowolnym czasie. Raporty zawierają dane dotyczące jednoznacznej identyfikacji próbki, nazwisko operatora, date analizy i raportu, parametry pomiaru, informacje o modyfikacjach, miejsce na komentarz i inne. Możliwość eksportu danych jako pliki graficzne w różnych formatach. Ochrona danych "raw data". Opcjonalne oprogramowanie do obliczen ilościowych.

Powyższy zestaw dostępny jest również w wersji z wysokiej rozdzielczolczości cyfrowym aparatem fotograficznym - DESAGA DD-50

 
Powrót


Copyright © 2001-2002 Panalytica. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.