|  Strona g³σwna  |  Co nowego  |  Promocje  |  Kontakt  |  O firmie  |

Diagnostyka HLA
 


 

Nr kat.Skrσcony opis
Opakowanie
7006 HISTO TRAY B27 (10) For typing one specimen per tray (incl. 10x1 ml rabbit complement)
10 trays
7008 HISTO TRAY B27 (20) For typing two specimens per tray (incl. 5x1 ml rabbit complement)
10 trays
7009 HISTO TRAY B27 (50) For typing five specimens per tray (incl. 5x1 ml rabbit complement)
10 trays
7004 HISTO TRAY B27 (10) forte For typing one specimen per tray (incl. 10x1 ml rabbit complement)
10 trays
7013 HISTO TRAY ABC 120 (5) For typing one specimen with 2 trays (incl. 5x1 ml rabbit complement)
5 x 2 trays
7042 HISTO TRAY AB 120 (5) For typing one specimen with 2 trays (incl. 5x1 ml rabbit complement)
5 x 2 trays
7035 HISTO TRAY ABC 144 (5) For typing one specimen with 2 trays (incl. 5x1 ml rabbit complement)
5 x 2 trays
7043 HISTO TRAY AB 144 (5) For typing one specimen with 2 trays (incl. 5x1 ml rabbit complement)
5 x 2 trays
7022 HISTO TRAY ABC 72 (10) For typing one specimen per tray (incl. 5x1 ml rabbit complement)
10 trays
7027 HISTO TRAY AB 72 (10) For typing one specimen per tray (incl. 1 x 5 ml rabbit complement)
10 trays
7029 HISTO TRAY DR 72 (10) For typing one specimen per tray (incl. 5 x 1 ml rabbit complement)
10 trays
7003 HISTO TRAY Complemet ABC 72 (10) for verification of complement activity
10 trays
Na gσrκ
Strona producenta: www.bag-healthcare.com
----
Nr kat.Skrσcony opis
Opakowanie
70105 HISTOPREP Lymphocyte separation medium
1 x 500 ml
70124 HISTOPREP Lymphocyte separation medium
4 x 250 ml
7015 RPMI 1640 Cell culture medium
4 x 500 ml
7016 RPMI 1640 Cell culture medium
6 x 100 ml
7028 TERASAKI Park MEDIUM Cell culture medium (+ 0.5% fetal calf serum)
1 x 100 ml
7018 Rabbit Complement lyophilised
10 x 1 ml
7023 Rabbit Complement lyophilised
10 x 5 ml
Na gσrκ
Strona producenta: www.bag-healthcare.com
----
Koordynator sprzedaΏy: Micha³ Hadryœ
Dzia³ Biotechnologia i Diagnostyka Laboratoryjna
Tel. kom. 695 222 099
e-mail: michal.hadrys@panalytica.pl

Wszelkie prawa zastrzeΏone. All rights reserved.