|  Strona g³σwna  |  Co nowego  |  Promocje  |  Kontakt  |  O firmie  |

Diagnostyka HLA
 


 

Nr kat.Skrσcony opis
Opakowanie
70721 HISTO TYPE A low, 23 PCR mixes + Contamination control
20 tests
7102 HISTO TYPE ABC low, 95 PCR mixes + Contamination control
20 tests
7098CN HISTO TYPE ABDR 384, 4x96 PCR mixes + Contamination control
100 tests
7098 HISTO TYPE ABDR low, 95 PCR mixes + Contamination control
20 tests
70731 HISTO TYPE B low, 48 PCR mixes + Contamination control
20 tests
70741 HISTO TYPE C low, 23 PCR mixes + Contamination control
20 tests
70891 HISTO TYPE DQB low, 8 PCR mixes + Contamination control
20 tests
70751 HISTO TYPE DR low, 24 PCR mixes + Contamination control
20 tests
7103 HISTO TYPE DR/DQB low, 32 PCR mixes + Contamination control
20 tests
7099CN HISTO TYPE DRAB low , 95 PCR mixes + Contamination control
20 tests
Na gσrκ
Strona producenta: www.bag-healthcare.com
----
Koordynator sprzedaΏy: Micha³ Hadryœ
Dzia³ Biotechnologia i Diagnostyka Laboratoryjna
Tel. kom. 695 222 099
e-mail: michal.hadrys@panalytica.pl

Wszelkie prawa zastrzeΏone. All rights reserved.